38 Bachovih essenc

1. Sposobnost konfrontacije

Duševno trpljenje skrito za pogumnim obrazom.

Agrimony – Navadni repik

Ne pokaže drugim kako je v resnici prizadet.

Za tiste, ki skrivajo svoje težave za prešernim nasmehom. Deluje na skrbi in duševne muke, skrite pod masko sreče in družabnosti.

Kadar so taki ljudje pozitivni, so najboljši družabniki in sodelavci

Spodbuja:

 • poštenje do sebe in drugih
 • spoprijem z lastnimi potrebami in občutki
 • sposobnost soočenja pri konfliktih

 

 

2. Občutljivost

Aspen – Trepetlika

Zaskbljenost brez pravega razloga.

Skriti strahovi.

Tesnoba, nelagodje, razdraženost, nočne more. Za nemirne in preplašene, da si znajo razložiti svoje strahove; nočne more. Deluje na strah pred neznanim

Spodbuja:

 • sposobnost razlikovanja med različnimi nivoji zavesti
 • konstruktivno koriščenje lastnega talenta zaznavanja

 

 

3. Toleranca in kritika

Beech – Bukev

Kritičen in nestrpen do drugih.

Nesočuten.

Takoj opazi napake pri ljudeh.

Nima razumevanja do drugih.

Preveč kritičnim vrača spoštovanje in razumevanje do drugih.

Deluje proti težnji po nestrpnosti in kritiziranju drugih.

Spodbuja:

 • sočutje in toleranco do sebe, do drugih ljudi in situacij.

 

 

4. Težko izreči ne

Centaury – Tavžentroža

Šibka volja, izrabljen in izkoriščen.

Ne zna reči ne. Bolj misli kako bi ustregel drugim, kot pa sebi.
Za pepelke, da se naučij o reči NE.

Deluje na nesposobnost reči ne in na prekomerno potrebo po
ugajanju.

Tisti, ki potrebuje tavžentrožo, se nagibajo k zadrževanju jeze
(kot pri bodiki) in depresiji (kot pri encij anu). Mnogi rakavi
bolniki uporabljajo ta zdravila, ki pa so lahko koristna tudi za
preprečevanje.

Spodbuja:

 • krepitev svojega jaza,
 • posobnost postavljanja mej,
 • spoznavanje in izoblikovanje svojih lastnih potreb.

 

 

5. Zaupanje v lastno mnenje

Cerato – Rožič

Dvom v svojo presojo, iskanje potrditve pri drugih.

Nima zaupanja v lastno intuicijo.
Ne zna se odločiti.

Za tiste, ki dvomijo vase, da spet zaupajo svojemu notranjemu
glasu, intuiciji.

Deluje na pomanjkanje samozaupanja in na težnjo iskati nasvet
pri drugih.
Povečuje samozaupanje, intuitivnost in vodstvene lastnosti.

Spodbuja:

 • razvoj lastnega mnenja.
 • sigurnost pri odločanju.
 • zaupanje v lastno intuicijo.

 

 

6. Čustveni pritisk

Cherry Plum – Češnjina sliva

Strah pred izgubo razuma.

Nenadzorovani izbruhi jeze.

Na robu živčenga zloma.

Pri destruktivnih mislih se oseba lažje pomiri.

Deluje na obup, ki je posledica strahu, da se ne bomo obvladali.

Spodbuja:

 • sposobnost, da se čustva pravočasno in primerno razvijajo.
 • sproščeno ravnanje z lastnimi čustvi.

 

 

7. Ponavljanje napak

Chestnut Bud – Popek divjega kostanja

Počasi dojema življenjska izkustva.

Dela vedno ene in iste napake.

Za ljudi, ki stalno ponavljajo iste napake in se iz njih nič ne
naučijo.

Deluje na nagnjenje k ponavljanju napak in na počasnost pri
učenju iz izkušenj.

Spodbuja:

 • pozornost in opažanja
 • spoznava
 • nje nezaželenih avtomatičnih vzorcev obnašanja

 

 

8. Vmešavanje in manipulacija

Lastniška ljubezen.

Chickory – Cikorija

Prekomerno posestniški do drugih.
Vase zagledan.

Od okolice pričakuje popolno naklonjenost.

Deluje na pretirano težnjo, da bi prevzeli odgovornost za druge
ljudi ali situacije.

Kadar so taki posamezniki negativni, so čustveni izsiljevalci,
polaščevalci, goljufi , zahtevni in hitro užaljeni.

Kadar so pozitivni, so nesebični ter skrbijo za druge ljudi.

Spodbuja:

 • pripravljenost sprejemati lastne duhovne potrebe in si jih brez
  ovinkarjenja izpolniti.

 

 

9. Realnost

Clematis – Srobot

Sanjač, z mislimi je čisto nekje drugje.

Kaže zelo malo zanimanja za okolico.

Odsoten in zmeden.
Umetniška duša.

Pripomore k temu, da sanjači postanejo praktični umetniki.

Deluje proti zasanjanosti, begu od stvarnosti in raztresenosti.

Povečuje budnost, smisel za realnost in intuitivnost.

 

10. Red in čistoča

Crab Apple – Lesnika

Človek se počuti znotraj in zunaj umazan, nečist, okužen.

Ukvarja se s podrobnostmi in je obseden s čistočo.

Pomaga vsem »grdim račkom« uzreti, da so beli labodi; pri občutku nečistosti

Deluje pri občutku moralne nečistosti.

 

Spodbuja:

 • povezanost s fizično naravo
 • sprejemanje lastnega telesa
 • prepoznavanje in postavljanje prioritet

 

 

11. Preobremenitev

Elm – Brest

Prehoden občutek, da svojih nalog in dolžnosti ni sposoben opraviti.

Trenutno pomanjkanje samozavesti.

Za pretirano aktivne, sposobne osebe, ki včasih v težavnih trenutkih odpovejo.

Deluje na nenaden občutek ogromne odgovornosti.

Spodbuja:

 • dvigovanje zavesti za lastne potrebe počitka in meje zmogljivosti
 • realno ravnanje z odgovornostjo

 

 

12. Obup, dvom

Gentian Svišč, encijan

Človek je skeptičen, dvomeč.

Ima negativen pogled na življenje, je pesimističen in hitro potrt.

Včasih uživa da je v tem stanju. Pri zastojih ob neuspehih, črnogledost.

Deluje na malodušnost in razočaranost, ki povzročata „reaktivno depresijo“.

Povečuje optimizem in vztrajnost.

 

Spodbuja:

 • optimizem,
 • zaupanje v pozitivne moči v človeškem življenju,
 • konstruktiven življenjski nazor.

 

 

13. Resignacija

Gorse Ulex

Brez upanja popolnoma obupan.

Ima občutek, da je vse brez smisla.

Nima več moči za nov poskus.

Za potrte in obupane.

Deluje na čustva obupa.

Spodbuja:

 • upanje in kreativnost v dolgo trajajočih težkih življenjskih
  okoliščinah.

 

 

14. Duševna revščina

Heather – Jesensko resje

Obsedenost z obolenji, problemi in malenkostmi.

Rad govori o svojih težavah.

Včasih je cmerav.

Za pretirano zgovorne, ki mislij o, da se svet vrti le okoli njih.

Deluje na pretirano ukvarjanje s samim seboj, zgovornost, odpor do samote in težnjo po zadrževanju drugih v pogovoru.

Spodbuja:

 • pametno ravnanje z lastnimi potrebami,
 • občutek za potrebe drugih,
 • sposobnost za odnose.

 

 

15. Čustvena ranljivost

Holly – Navadna bodika

Sovraštvo, zavist, ljubosumje, dvom, nasilnost, pohlep.

Jezen na ljudi.

Je sumničav, igra detektiva.

Ne zaupa.

Za jezne in bojevite osebe.

Deluje na jezo in sovraštvo – navadno če sta usmerjeni proti drugim,pa tudi če veljate samemu sebi.

Spodbuja:

 • dobrohotnost,
 • velikodušnost,
 • razumevanje za različne temperamente.

 

 

16. Obvladovanje preteklosti

Honeysuckle – Kovačnik

Živi v preteklosti, obžaluje, da so drugi časi.

Nostalgičen in domotožen.

Za sentimentalne, ki sanjajo o romantični ljubezni ali pa jih muči domotožje.

Deluje na nostalgijo in trpljenje zaradi ljubljene osebe ali stvari.

Spodbuja:

 • realno in konstruktivno predelavo preteklih dogodkov,
 • usmerjenost v sedanjost.

 

 

17. Mentalna utrujenost

Hornbeam – Gaber

Občutek ponedeljkovega jutra.

Naveličanost, duševna lenost.

Ne more se spraviti k delu.

Pri jutranji utrujenosti, ko se nam ne da iz tople postelje.

Deluje na utrujenost, ki jo povzroča dvom o samem sebi.

Spodbuja:

 • smisel za ritem in raznolikost,
 • pripravljenost odpuščanja starih navad in spontano reagiranje na notranje impulze.

 

 

18. Nestrpnost

Impatiens – Žlezava nedotika

Nepotrpežljivost, živčnost, razdražljivost.

Ne prenese počasnosti.

Hitro se razburi in pretirano reagira.

Za tiste, ki so pretirano zagnani in jih vse jezi.

Deluje na nepotrpežljivost, nestanovitnost in nagnjenost k nezgodam.

Kadar so taki ljudje pozitivni, so rahločutni in svojo prekomerno energij o uporabljajo za pomoč drugim.

Spodbuja:

 • potrpljenje s samim seboj,
 • potrpljenje za drugačne navade soljudi.

 

 

19. Samozavest in samozaupanje

Larch – Macesen

Pomanjkanje samozaupanja.

Ima manjvrednostni kompleks.

Strah pred neuspehom.

Pričakovanje neuspeha.

Pesimist.

Za tiste, ki potrebujejo več samozavesti.

Deluje pri pomanjkanju zaupanja in proti strahu pred neuspehom.

Spodbuja:

 • spoznavanje realnih ocen lastnih prednosti in slabosti,
 • samozaupanje,
 • pogum za uresničevanje lastnega razvoja.

 

 

20. Bojazljivost

Mimulus – Krinkar

Strah iz neznanih razlogov (pred boleznijo, smrtjo, revščino, živalmi, pred nastopi,…).

Za sramežljive osebe in za vse vrste strahov.

Deluje proti strahu pred znanimi stvarmi, proti plahosti in govornim napakam.

Pospešuje vero in z njo pogum, sprijaznjenost in vzdržljivost.

Spodbuja:

 • osebni pogum,
 • pogum za lotevanje,
 • sproščeno ravnanje z lastno senzibilnostjo.

 

 

21. Neutemeljena melanholija

Mustard – Gorčica

Melanholija, ki se pojavi brez vidnega razloga, prav tako, kot se pojavi, tako tudi izgine.

Ko bi potrebovali kanček sonca, da nam posije v depresijo.

Deluje na nenadno hudo depresijo, ki nastane iz neznanega razloga.

Spodbuja:

 • sposobnost ločevanja med kolektivnim in lastnim občutjem,
 • duhovno zrelost in vedrost.

 

 

22. Vzdržati za vsako ceno

Oak – Hrast

Nagiba se k čezmernemu delu, skriva utrujenost.

Je trmast in nepopustljivo ne prizadeva – lahko se konča z živčnim zlomom.

Deluje na težnjo po pretiranih naporih, ki lahko popeljejo v duševni ali fizični zlom, zlasti v težave s hrbtenico.

Spodbuja:

 • notranje popuščanje,
 • veselje in lahkotnost pri delu,
 • občutek za lastne potrebe in meje zmogljivosti.

 

 

23. Izčrpanost

Olive – Oljka

Duševna utrujenost in izčrpanost.

Človek je porabil vse rezerve moči.

Vse je prenaporno, tako psihično, kot fizično. Obnovi energijske zaloge izčrpanim ljudem.

Deluje na učinke telesnega in duševnega stresa.

Spodbuja:

 • boljše ravnanje z lastnimi zalogami moči,
 • zmanjševanje shranjevanja spominov na prejšnje situacije močne utrujenosti.

 

 

24. Občutek krivde

Pine – Bor

Krivi sebe zaradi napak drugih.

Vedno se opravičuje, je pretirano vesten in pretirava z delom.

Nam pomaga premagati občutke krivde in najti hvaležnost v sebi.

Deluje na občutek krivde (resnične in umišljene) in na težnjo po nepotrebnem opravičevanju.

Spodbuja:

 • sprejemanje sebe.
 • pravilno ravnanje z samoobtoževanjem.

 

 

25. Deliti in razmejiti

Red Chestnut – Divji rdeči kostanj

Obseden s skrbjo za druge.

V nenehnem strahu čaka kdaj se bo zgodila nesreča.

Prežene pretirane skrbi in strahove za druge.

Deluje na pretirano bojazen za blagor drugih.

Spodbuja:

 • razbremenitev občutka odvisnosti,
 • spoznati meje lastne osebnosti.

 

 

26. Notranja panika

Rock Rose – Popon ali sončece

Brez poguma.

Človek postne nenadoma razburjen, prestrašen, paničen.

Ob preganjavicah in strahovih.

Deluje proti grozi ali paniki, vsestranski zaprtosti vase ali samoodpovedi.

Daje sposobnost za nesebično delovanje.

Spodbuja:

 • prisebnost,
 • konstruktivno ravnanje z živčnimi izzivi.

 

 

27. Disciplina

Rock Water – Studenčnica

Prestrog do samega sebe.

Očitanje samemu sebi.

Nagnjene k perfekcionizmu, včasih askestski.

Za pretirano puščavniške osebe.

Deluje proti pretiranemu ukvarjanju s seboj, ki vodi v duševno togost.

Spodbuja:

 • notranje popuščanje,
 • duhovno odprtost in fleksibilnost,
 • naravno samodisciplino,
 • boljšo zaznavo lastnih vitalnih potreb.

 

 

28. Neodločnost

Scleranthus – Mešič

Neodločnost.

Nihanje med dvema možnostma.

Občutek negotovosti.

Nihanje razpoloženja.

Pomaga pri odločitvi med dvema različnima možnostma.

Deluje na neodločnost, razpoloženjsko nestalnost in morsko bolezen.

Povečuje stanovitnost in odločnost.

Spodbuja:

 • razpoloženjsko uravnovešenost,
 • moč odločanja,
 • dosledno delovanje.

 

 

29. Šok

Star of Bethlehem Betlehemska – zvezda, majnik, kobulasto ptičje mleko

Tolažnik duše.

Blaži posledice vseh vrst šokov.

Pomaga spet vzpostaviti mir po šokih in stresih, nesrečah, travmah iz otroštva.

Sprošča občutke pri vseh vrstah šoka.

Spodbuja:

 • predelavo neprebavljivih dogodkov,
 • sposobnost duhovnega odzivanja.

 

 

30. Obup in kriza

Sweet Chestnut – Pravi kostanj

Skrajno duševno trpljenje.

Brezizhodnost.

Najgloblja potrtost.

Nam pomaga iz temne noči duše; za osebnostno preobrazbo.

Deluje na skrajno bojazen in na občutek popolne izgube dragih oseb.

Spodbuja:

 • notranjo pripravljenost za duhovno preobrazbo,
 • najdenje samega sebe,
 • predanost.

 

 

31. Pretirana vnema, pretiravanje

Vervain – Sporiš

Fanatičnost, pretiravanje, prenaprezanje.

Človek je impulziven, vedno je pri delu.

Notranje je napet, ne zna se sprostiti.

Za preveč zagnane in navdušene.

Umirja pretirano energijo, napetost in navdušenje.

Spodbuja:

 • smisel za pravo mero,
 • občutek za meje tolerance drugih ljudi,
 • konstruktivno ravnanje z lastnimi sposobnostmi navdušenja.

 

 

32. Oblast in avtoriteta

Vine – Vinska trta

Teži za oblastjo.

Brezobzirno zavrača mnenja drugih.

Je častilakomen, diktatorski, dober vodja, vendar nekoliko krut.

Za tiste, ki preveč vsiljujejo svojo voljo drugim.

Deluje proti želji po skrajni obvladanosti in obvladovanju drugih in proti premočni volji.

Spodbuja:

 • spoštovanje in sočutje so soljudi,
 • spoznavanje razlik med zdravo in pretirano ambicioznostjo,
 • konstruktivni stil vodenja

 

 

33. Omahljivost

Walnut – Oreh

Pomaga prebroditi težave v pomembnih življenjskih obdobjih.

Novih situacij ah, selitvah, službah, spremembah okolja.

Zaščiti preobčutljivo osebo, da lažje deluje in bolje vzpostavlja meje; pri svežih začetkih.

Deluje proti preveliki občutljivosti za zunanje vplive in je koristen pri večjih spremembah v življenju (kot sta puberteta in menopavza).

Spodbuja:

 • razmejitev konvencionalnih miselnih vzorcev,
 • notranjo sproščenost in neodvisnost,
 • notranjo trdnost,
 • značajnost.

 

 

34. Bližina in distanca

Water Wiolet – Vodna vijolica

Občutek večvrednosti.

Skriva čustva.

Včasih ima občutek osamljenosti.

Pomaga vzvišenim spet vzpostaviti stik s svojim srcem.

Deluje na pretirano samozadostnost.

Negativni grebenikini tipi so ponosni, vzvišeni ali naduti.

Kadar so pozitivni, so sočutni svetovalci.

Spodbuja:

 

 • odpravlja strah pred dotikom,
 • sposobnost približevanja,
 • občutek za sočutje.

 

 

35. Miselna čezmerna aktivnost

White Chestnut – Divji kostanj

Določene misli neprestano krožijo po glavi.

Notranji samogovori in dialogi.

Za ljudi, ki stalno ponavljajo iste napake in se iz njih nič ne naučijo.

Deluje na pretirano ukvarjanje s trdovratnimi, nezaželenimi in vznemirljivimi mislimi.

Spodbuja:

 • zbistritev misli,
 • mentalno zbranost,
 • moč koncentriranja.

 

 

36. Notranje nezadovoljstvo

Wild Oat Stoklasa – divji oves

Nejasen življenjski cilj.

Človek ne ve kaj bi bilo dobro zanj.

Zavida drugim, ki vedo kaj hočejo.

Nam pomaga pri iskanju naše življenjske poti.

Deluje na pomanjkanje ambicij in usmerjenosti.

Spodbuja:

 • jasnost nad svojimi notranjimi cilji,
 • vztrajnost in doslednost.

 

 

37. Notranja brezčutnost

Wild Rose Navadni šipek – divja vrtnica

Vdaja v usodo.

Izguba motivacije in veselja.

Nič noče spremeniti na bolje.

Sprijazni se, da tako je.

Za zvezdice zaspanke, ki predano čakajo na svojega princa in pozabljajo nase; brezvoljnost.

Deluje na vdanost v usodo in otopelost.

Spodbuja:

 • duhovno aktivnost,
 • novo življenjsko motivacijo,
 • življenjsko veselje.

 

 

38. Jeza in zagrenjenost

Willow – Vrba

Obtoževanje vseh razen sebe.

Godrnjač, ki uživa v širjenju žalosti in obupa.

Je zagrenjen in jezen na vse.

Ko smo jezni in nas mučij o občutki krivde pri čemer smo prepričani, da so drugi odgovorni za vse to.

Deluje na razpoloženje in zagrenjenost.

Spodbuja:

 • samoodgovornost,
 • konstruktivni življenjski nazor,
 • kreativnost za lastno stvar.